Innkalling årsmøte Otra Håndball

Postet av Håndball den 27. Feb 2024

Innkalling årsmøte Otra Håndball

Tirsdag 5.mars 2024 kl. 18.00 – miljørommet Otrahallen 

1.    Godkjenning av innkalling

2.    Valg av møteleder, referent og 2 representanter til underskrift av protokollen

3.    Årsmelding 2023

4.    Regnskap for 2023

5.    Budsjett 2024

6.    Valg

7.    Behandling av innkomne forslag og saker (ønskes innen 4.mars)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.